มกราคม ๒๕๖๑

  • (วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) ทางหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี จัดการเสวนาในหัวข้อ ”โรงงานกระดาษกับภูมิบ้านภูมิเมืองของคนเมืองกาญจน์” เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงงานกระดาษให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • (๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์แพรว พิมพ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ได้นำการแสดงชุดรำชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (รำอวยพร) รำชาติพันธุ์พม่า (รำละครพม่า) และรำชาติพันธุ์มอญ (รำหงส์ทอง) เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงชายแดนรวมไปถึงสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
  • (๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี อ.แพรว พิมพ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการนำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่การศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ในงาน KRU วัฒนธรรมสู่งานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

————————————————–