วัดเขารักษ์

พระปรางค์เขารักษ์ตั้งอยู่ในวัดเขารักษ์ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปี มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่ ๑๓ ตารางวา พระปรางค์เขารักษ์เป็นพระปรางค์สมัยอยุธยา-สุโขทัย ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้น ๓๕๗ ขั้น โดยใช้อิฐแบบเดียวกับพระปรางค์และกำแพงแก้ว พระปรางค์เขารักษ์มีลักษณะคล้ายฝักข้าวโพด สร้างในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้น องค์พระปรางค์เป็นศิลปะแบบขอมสูง ๑๗ เมตร ถือเป็นที่แรกและเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีพระปรางค์อยู่บนยอดเขา ตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยสงครามไทย-พม่า สถานที่แห่งนี้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปตีกรุงศรีอยุธยา บรรพชนไทยที่นี่เสียสละต่อสู้สกัดทัพพม่าจนสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลังสงครามจึงก่อสร้างพระปรางค์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำศึก