วัดห้วยสะพาน

วัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี. เป็นวัดเก่าสร้างสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โบสถ์เก่าของวัดห้วยสะพานมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่สวย. ลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันทั้งสองเป็้นงานศิลป์ระดับครูช่างที่หาดูที่ไหนไม่ได้ พระประทานนามพระพุทธโคดม ที่ฐานชุกชีเป็นลายปูปั้นแต่งด้วยสีสดใสสวยงาม ประตูรูปชฏา เสมาเป็นซุ้ม มีกำแพงแก้วและเจดีย์รายรอบโบสถ์